Noterade innehav

Hiya har, förutom onoterade innehav, även noterade innehav. Den noterade portföljen innehåller både indexnära fonder och noterade bolag. Huvudfokuset är techbolag och investeringshorisonten är långsiktig. Investeringsbeslut och beslut om insättningar eller uttag från portföljen tas löpande.

 

Noterade-innehav

Selected Works

Qleano ABQleano

Noterade innehavNoterade innehav

Kontakt

Kyrkogatan 17, 632 19, Eskilstuna

E-mail: hello [a] hiya.se

© Hi-Ya Invest AB 2021